Để thêm quân bên cảnh, quân bên cướp trong half life 1.1 (help line) bạn nhấn phím “~” (trên phím tab). Gõ addbot 1 nếu muốn thêm quân cướp, gõ addbot 2 nếu muốn thêm quân cảnh sát, mỗi lần gõ lệnh, bạn thêm được 1 quân, nếu muốn thêm nhiều quân thì gõ nhiều lần

Nguồn:https://gameauland.com/

10 Comments

 • Vinh Metschke
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  Bấm nút nào để gọi được bot ?

 • Tooi Khoong Bik
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  ai k làm dc bấm lên addbot t (ăn cướp) addbot ct (cảnh sát)

 • Gà Tre An
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  phải làm sao cho bot chết hết

 • GinZad For TV
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  Làm video hướng dẫn xin quân trên điện thoại đi nh

 • Đức Tùng
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  giải cứu con tim thì làm ntn ạ?

 • Lợi Phùng
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  phai an dau cach co

 • Trung Dinh
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  đéo cần phải lằng nhằng cứ vào chơi rồi ấn h11 là đc

 • Cuong Chu
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  Làm đúng y hệt mà nó cứ báo unknown command

 • Shin Chan
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  cho xin link game

 • Hoàng Huy
  Posted February 26, 2020 1:08 pm

  Half-Life thành Help-Line =))

Leave a comment