Một trong những sản phẩm của VTC Mobile, cách tử online hay sát Thủ Truyền Kỳ là game 2,5d nhưng có tận 5 nền tảng Android, iOS, client PC, webgame và Facebook. Game hứa hẹn một sự bùng nổ mới.
Xem thêm tại:

Nguồn:https://gameauland.com/

1 Comment

  • Tài Park
    Posted February 28, 2020 5:52 am

    Trò này bị xoá rồi. Bùn quá TT ^ TT

Leave a comment