Cài Và Sử Dụng Mod Native Trainer, PC Trainer-GTA5
Các bạn xem thêm cách update và các mod scripst hool dưới nhé:
HD cài bản Update 1.41 GTA V

Hướng Dẫn Cài Mod Script Hook V, Script Hook V Dotnet

Giúp mình đạt mốc 1000 lượt ĐK đầu tiên nhé:
Facebook cá nhân:
Fanpage:

Nguồn:https://gameauland.com/

2 Comments

  • Rocky Channel
    Posted March 9, 2020 1:02 am

    Sao mình làm giống như thế mà không bật Menu Mod lên được

  • NTH Gaming
    Posted March 9, 2020 1:02 am

    hello anh :V

Leave a comment