B’S Game nơi dành cho các bạn muốn chơi game giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc mà không phải vất vả cày cuốc…!!!
– Nhớ Đăng Ký và Share để Ủng hộ mình nhé!!!
– Link Download Cheat game:
– Cần tìm hiểu cheat game trên liên hệ qua Facebook:
Infinite Health
Infinite Ki
Max Tension Gauge
Infinite Surge Effect Duration
Support Character Instant Cooldown
Max Combo
Items Don’t Decrease
Set Game Speed
One Hit Stun
Super Damage/One Hit Kill
Stealth Mode/No Random Encounter
Max Teammate Support Gauge
Infinite Oxygen
Edit Zeni
Edit D Medals
Edit Z Orbs (All Types)
Infinite Exp
Max Community Level
Easy Max Friendship
Obtain All Recovery Items
Obtain All Cooking Items
Obtain All Materials
Obtain All Gifts
Easy Unlock Skills
Z Orbs Multiplier
Exp Multiplier
Damage Multiplier
Infinite Food Buff Duration
Freeze Racing Timer
Infinite Vehicle Battery
One Hit Destroy Enemy Base
One Hit Kill Large Dinosaurs

Nguồn: https://gameauland.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gameauland.com/game-online

1 Comment

  • HANNA TV1
    Posted May 27, 2020 1:11 am

    Good Job

Leave a comment