-Clip được quay từ 1 số cụm máy chủ,trong thời gian 22h boss namek.
-Severs : Việt Nam
-Nhóm thực hiện : Cộng đồng web game Dragon Ball Z Việt Nam
-FaceBook:

Nguồn:https://gameauland.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gameauland.com/tin-tuc

1 Comment

  • Đức Huy Phạm
    Posted February 7, 2020 1:59 pm

    tui level 86

Leave a comment