VTC Now | Khi có dấu hiệu hoặc bị nghi ngờ nhiễm virus Corona, người dân tại các địa phương miền Bắc có thể đến những cơ sở xét nghiệm nào?

——————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:
📱 Tải VTC Now trên Android:
💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn:https://gameauland.com/

1 Comment

  • hieu nguyen
    Posted March 25, 2020 8:20 pm

    Ghi có 22 cơ sở mà không ghi là cơ sở nào?

Leave a comment