Hồi nhỏ mỗi lần ba nói bỏ tay ra là Tin khóc à.
#embekhoc
Kids Toy Media Channel keeps the memories of Tin Sieu Coi and family.
❤ Kids playing toys ❤ Fun video for children
❤ Introduce toys, educational games, learn colors, animals for the baby.
#tinsieucoi #dochoitreem #tin
❤ Copyright by Youtube Channel:
Please don’t reupload. Thank you!

Nguồn:https://gameauland.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gameauland.com/tin-tuc

8 Comments

 • Phuong Nguyen thi thanh
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  Chaukhaiphong

 • Teacher TV
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  Hay lắm 💚❤🌷🌻🤗🤩✌💚

 • Shadow Zero Night
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  cute vcl

 • Dang Hoa Anh
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  9

 • Thu Hiền
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  Tin Siêu còi hồi nhỏ dễ thương quá

 • Huỳnh Ngọc
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  Z kug đăng ln lm lip nửa. Xàm l

 • T—T
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  Cute quá😂

 • Mini world vn
  Posted February 9, 2020 4:59 pm

  Haha tin còi quá tin không ăn cơm hả chú

Leave a comment