Giá vàng hôm nay mới nhất || giá vàng ngày 3/3/2020 || giá vàng 3/3
Xin mời cả nhà Đăng Ký Kênh: để theo dõi video mới nhất nhé!
#giavang24H #dubaogiavangmoinhat

Nguồn:https://gameauland.com/

5 Comments

 • Vo Vi
  Posted March 9, 2020 11:34 pm

  Vàng 50 triêu / 1 luong là giá quá thấp nhỏ so với giá tri của nó hiện nay . mức cân bằng của nó về giá tri bão hòa với các mặt kinh tế khác ,thì giá vàng phải mức 150 triệu đông / 1luong sẽ cân bằng giá tri của nó . vì vậy vàng ko bao giờ hạ nó sẽ đi lên theo biểu đồ tìm giá tri bão hòa của nó .

 • anh anh
  Posted March 9, 2020 11:34 pm

  👍👍👍👍👍👍👍👍

 • luu hoang
  Posted March 9, 2020 11:34 pm

  Thông tin rất chuẩn like

 • 2 KTAT
  Posted March 9, 2020 11:34 pm

  Cảm ơn những thông tin của bạn đã cung cấp

 • Chi Quynh
  Posted March 9, 2020 11:34 pm

  Nói lòng vòng

Leave a comment