Clip được quay từ acc : S4.CuaGhe
Nhóm thực hiện: Cộng đống web game Dragon Ball Z Việt Nam
Web game :
Facebook :

Nguồn:https://gameauland.com/

Leave a comment