VTC Now | Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đã yêu cầu Bệnh viện Hồng Ngọc dừng tất cả các hoạt động tiếp nhận bệnh nhân.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://gameauland.com/

1 Comment

  • Minh Nguyễn
    Posted March 8, 2020 12:00 am

    Âm tính. Vậy là tốt rồi.

Leave a comment