Support the stream: Lịch trình ngẫu nhiên

Nhớ donate nha , với theo dõi nữa :V
Link PlayerDuo :
Link Du Túp :

Link thuê game :

Link Twitch :

Link mua gói Premium HCBooster :
( Garena )
( Momo )

Link download HCBooster v6.0 :
Link download .net framework :

Lưu ý : Phần mềm HCBooster của team mình chỉ duy trì FPS , không có fix lag hoặc tăng FPS lên 60 fps
Mỗi loại cpu , máy khác nhau thì hiệu năng nó sẽ khác nhau

PC SPEC :
GPU: GeForce GTX 1050 2Gb GDDR5
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
Memory: 8 GB RAM (7.49 GB RAM usable)
Current resolution: 1366 x 768, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10

Nguồn: https://gameauland.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gameauland.com/pc

1 Comment

  • Hùng Tù Tội
    Posted May 23, 2020 8:21 pm

    mật khẩu app anh ơii

Leave a comment