🖥️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🔠 Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
🔠 Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Thực hiện được các thao tác lưu văn bản và mở văn bản đã có sẵn để chỉnh sửa.
☑ Soạn thảo và trình bày được văn bản ngắn trên phần mềm Microsoft Office Word 2019.

Nguồn:https://gameauland.com/

3 Comments

 • LO/ES Confession
  Posted March 16, 2020 5:38 am

  cach nang cap word the nao

 • Nguyen Lam
  Posted March 16, 2020 5:38 am

  Anh ơi cái đặt sao a

 • Lê Nguyen
  Posted March 16, 2020 5:38 am

  Chi minh cach cai đac nha

Leave a comment