Đây là video của tôi đã ghi âm bằng Capture Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết:
Android:

Nguồn:https://gameauland.com/

2 Comments

  • Akari Gaming
    Posted February 17, 2020 7:37 am

    Hay đấy

  • PKA TROLL
    Posted February 17, 2020 7:37 am

    Hay đấy

Leave a comment