Kiếm ngọc miễn phí không giới hạn nhanh nhất bằng cách chặt cây trong base của bạn, ngoài ra kiếm ngọc bằng việc làm các nhiệm vụ, sự kiện và nâng cấp mỏ ngọc. Xem video để thêm thông tin
Like video và đăng ký kênh các bạn nhé!
Link kênh:

Nguồn:https://gameauland.com/

11 Comments

 • Nhi Nhi
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Nhà chính hình như cấp 6 mà mới đc 768 cup cn đồng 1

 • Cảnh Đoàn
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Hall 6 cui vcl

 • HoàngTiến vlogs
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Nhà hall 6 mà ngu vl

 • HU HU
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Bài nhạc j vậy bạn

 • Mitsu TV
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Để nick 1 tháng auto giàu :>

 • Son Nguyen
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  nha yeu vai

 • Ngan Nguyen
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Biết thừa

 • Hỏi Chấm
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  như đb

 • TTA LQMobile
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Nha cui v

 • Kien Huong Quy
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  Sub 727 mong trả sớm

 • Cule.Tv
  Posted March 22, 2020 8:45 pm

  sub 725 mong trả

Leave a comment