Đây là phiên bản lyrics video Là Một Thằng Con Trai của Jack…
Fanface
Đây là Fanface của mình ạ e ủng hộ dùm bàn luận về truyện Tiên hiệp…

Nguồn:https://gameauland.com/

2 Comments

  • Phùng Hoa
    Posted March 14, 2020 7:29 am

    Ảnh đẹp thật đấy, mà chữ to to vào khoảng trắng ở bên trái thì chắc chuẩn lyrics luôn

  • ʙzツ
    Posted March 14, 2020 7:29 am

    Lần sau làm chữ to tí đi ạ

Leave a comment