Launch này có thể tự động nhận diện phiên bản giữa chừng để update lên phiên bản mới nhất theo thứ tự, y hệt những game online do các nhà phát hành đang sử dụng hiện nay.

Mọi chi tiết liên hệ:
Email: dark.hades.1102@gmail.com
Facebook: fb.com/dark.hades.1102

Nguồn:https://gameauland.com/

2 Comments

  • harrison laverde
    Posted February 29, 2020 12:48 am

    Hi, can you help me to create a server please? 😭

  • Elenice Paula
    Posted February 29, 2020 12:48 am

    Help me for create one server game online?

Leave a comment