VTC Now | Trước khi về nước, bệnh nhân N.H.N nhiễm Covid-19 đã di chuyển qua nhiều nước châu Âu, trong đó có những nước có nguy cơ lây nhiễm cao như Italy, Anh, Pháp…

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://gameauland.com/

Leave a comment