Giải thích ngày 29/2 là ngày gì trong năm và nó khác biệt với các ngày khác như thế nào. Trong các quốc gia châu Âu, ngày 29 tháng 2 này có nghĩa ra sao với phụ nữ và họ có thể làm những gì trong ngày này?

Để tìm hiểu thêm về 29/2 một cách ngắn gọn thì ắt hẳn nội dung trong video này sẽ có thể giúp mọi người đấy.

Đăng ký kênh:

Nguồn:https://gameauland.com/

1 Comment

  • Dale Vandermeer
    Posted March 7, 2020 9:42 pm

    Chữ nhanh lên, đọc mệt vl🧐

Leave a comment