– Trang chủ:
– Trailer Phàm Nhân Tu Tiên và giới thiệu class nhân vật:
– Trang chuyên tin game:
– Kênh Youtube:

Nguồn:https://gameauland.com/

11 Comments

 • Thuỷ Nguyễn
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Từ bao giờ lập đen nhà ta lại ngầu thế này :))

 • Minh Sang Dương
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Lúc đây vẫn còn ở nhân giới (hạ giới ) nha mọi người. Khúc này đang cứu NCU Lập đen mới trúc cơ sơ kỳ thì phải

 • Hoàng Lương
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Đỉnh quá. Chờ đọc từng chương 1. Kb bjo mới ra hết phim đây

 • Da Cao Cấp Blaze
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  chiêu cuối ái này có Chân Ngôn Bảo Luân kết hợp với Chân Ngôn Đại Thủ ấn và Thiên Sát Trấn Ngục Công

 • Hang Nguyen
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Khi nào mới được coi phim v mn,,, 😢

 • Hiền Trần
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Đã mắt nhỉ

 • Chirikito- Kun
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Thằng này tu cái đéo gì mà cục thế phạm thánh là ma thần tu ra phật thế kia 😮

 • Sinh Trường
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  phạm thánh chân ma công

 • ZUST _TV
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Hóng phết, đọc truyện thôi vẫn chưa thỏa mãn

 • Hoang Phi
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  lập đéo gì vừa trắng vừa đẹp zai ntn?? mới đoạt xá đc thằng công tử nào trên tiên giới à 🤪

 • Hùng Nguyễn
  Posted March 25, 2020 3:13 am

  Pháp tướng phạm thánh chân ma công 3 đầu 6 tay mà ra cái hình phật

Leave a comment