Top 10 Game Thế Giới Mở Hay Nhất Năm 2009 [Game TGM Cũ] (Có Link Download)
Top của 2009 có 10 Game vì năm này có khá nhiều game hay nên mình thêm vào

10. Wheelman
Link:

9. The Godfather II
Link:

8. The Saboteur
Link:

7. Infamous

6. Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony
Link:

5. Red Faction Guerrilla
Link:

4. Prototype
Link:

3. Minecraft
Link:

2. Assassin’s Creed II
Link:

1. Borderlands
Link:

Nguồn: https://gameauland.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gameauland.com/pc

2 Comments

  • gamerloc 2006
    Posted April 23, 2020 3:29 am

    Like

  • Nhật Đặng
    Posted April 23, 2020 3:29 am

    likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Leave a comment