Top 5 Game Bắn Súng Hay Cho PC Trung Bình Cấu Hình Đẹp (Có Link Download)

Link:

5. Crysis 2
Link:
Link Torrent:

Cấu hình tối thiểu:
CPU: Core 2 Duo 2 Ghz
RAM: 2 GB
Hard disk Space: 10 GB

4. Dead Space 3
Link:
Link Torrent:

Cấu Hình Tối Thiểu:
CPU:Pentium D 840 3.2 GHz
RAM: 1 GB
Hard disk Space: 10 GB

3. Max Payne 3
Link:
Link Torrent:

Cấu Hình Tối Thiểu:
CPU: Intel Dual Core 2.4 GHZ
RAM: 2GB
Hard Disk Space: 35GB

2. Mass Effect 2
Link:
Link Torrent:

Cấu Hình Tối Thiểu:
CPU: 1.8GHz Intel Core 2 Duo
RAM: 1GB RAM – 2GB RAM
Hard Drive: 15 GB

1. Metro: Last Light
Link:
Link Torrent:

Cấu Hình Tối Thiểu:
CPU: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU )
RAM: 2 GB RAM
Storage: 10 GB

Nguồn: https://gameauland.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gameauland.com/pc

Leave a comment