Top 5 Game Thế Giới Mở Online Miễn Phí Hay Cho PC (Có Link Download)
Lưu ý: 5 Game này là 5 game steam nha

Link:

5. Argo – 0:05
Link:

Cấu Hình Tối Thiểu:
Processor: Intel Dual-Core 2.4 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 9800GT
Storage: 20 GB

_
4. Russian Fishing 4 – 1:01
Link:

Cấu Hình Tối Thiểu:
Processor: Intel® i3 2.5Ghz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GTX 500 series
Storage: 20 GB

_
3. Neverwinter – 2:02
Link:

Cấu Hình Tối Thiểu:
Processor: Core 2 Duo 1.8Ghz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: NVidia GeForce 6600
Storage: 23 GB

_
2. No More Room in Hell – 3:09
Link:

Cấu Hình Tối Thiểu:
Processor: Dual core 2.4 GHz processor
Memory: 2 GB RAM
nVidia GeForce 200 series
Hard Drive: 10 GB

_
1. PlanetSide 2 – 4:28
Link:

Cấu Hình Tối Thiểu:
CPU: Core i5-760
Memory: 6 GB RAM
Video Card: nVidia GeForce GTX 260
Hard Drive: 20 GB

_

TAG: ggbg,game gi bay gio,game thế giới mở,game thế giới mở pc,game thế giới mở pc free,game thế giới mở pc online,game thế giới mở pc online miễn phí,game thế giới mở pc online free,game thế giới mở online pc,game thế giới mở online pc hay,game thế giới mở online pc mới,game thế giới mở hay cho pc,game thế giới mở hay cho pc online,game thế giới mở hay cho pc miễn phí,top game thế giới mở online,game gì bây giờ,ggbg channel

Nguồn:https://gameauland.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gameauland.com/game-online

Leave a comment