Trung đội được lệnh chiếm giữ Ngọn đồi 493 trong trận chiến tại khu rừng Hurtgen, mà theo như tướng Davis mô tả, việc nắm giữ ngọn đội này rất quan trọng cho việc kiểm soát toàn bộ thung lũng.
Sau khi bảo vệ một cây cầu quan trọng trước lực lượng quân Đức, Turner chia sư đoàn ra làm hai nhóm: Pierson, Zussman và những người lính khác có nhiệm vụ tiến lên ngọn đồi, trong khi Turner, Daniels và những người còn lại sẽ yểm trợ họ, trước khi gặp nhau tại điểm tập kết ở căn cứ của ngọn đồi để chiếm lấy nó cùng với nhau.
CALL OF DUTY WWII
CALL OF DUTY WWII
CALL OF DUTY WWII
#CALLOFDUTYWWII #7

Story :

link tải game:

Nguồn: https://gameauland.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gameauland.com/review

1 Comment

  • Le Phuoc Nhan B1804690
    Posted May 23, 2020 1:14 pm

    So good

Leave a comment