“Cày” ngày “cày” đêm, mỗi bữa ăn chỉ 1 bát mì trứng + 1 chai nước ngọt… Đó là hình ảnh của những “con nghiện” game online.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn:https://gameauland.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gameauland.com/game-online

Leave a comment