Link Game :

[Góc Hắc Ám] Share bài viết này theo link : ( . đến 1 group và chụp ảnh gửi về cho admin theo link ( được 10k xu ở web.

Mại dô mại dô.
Đua TOP Lực Chiến Đến 23/9/2018.
Top 1 : 300k COIN
Top 2: 200k COIN
Top 3: 100k COIN
Ngày 2: Top Tiên Nữ

Top 1 Tiên Nữ sẽ nhận ngay 1 nhẫn vô thượng cấp 1000

Ngày 3: Minh Vương Thành Chủ

Minh Vương Thành Chủ sẽ nhận ngay 1 hộ phù vô thượng cấp 1000.

Ngày 4: Top Thần Sủng
Top 1 Thần Sủng sẽ nhận ngay 1 nhẫn Cưới vô thượng VIP Vĩnh Viễn
Ngày 5: Top Cường Hóa
Top 1 Cường Hóa sẽ nhận ngay 1 Vô Thượng Nội Y VIP Vĩnh Viễn
Ngày 6: Top 1 Tọa Kỵ
Top 1 Tọa Kỵ sẽ nhận ngay 1 hạng liên vô thượng cấp 1000.
Ngày 7: Top Bảo Thạch
Top 1 Bảo Thạch sẽ nhận ngay 1 Vô Thượng Cẩm Y VIP Vĩnh Viễn.
Ngày 8: Top 1 Lực Chiến Phái

#webgame_lậu
#webgame_hay
#webgame_hack
#webgame_hắc_ám
#webgame_hấc_ám_lậu
#hắc_ám_hack
#hắc_ám_free_all
#hack_hắc_ám

Nguồn:https://gameauland.com/

2 Comments

  • Nhi Nguyễn Linh
    Posted March 10, 2020 11:49 am

    K đc ad ơi

  • Fan Khánh sky
    Posted March 10, 2020 11:49 am

    dùng het NB thì làm nhu thế nào ad

Leave a comment