Clip được quay từ acc : S16.BacDauViAi
Nhóm thực hiện: Cộng đống web game Dragon Ball Z Việt Nam
FaceBook:

Nguồn:https://gameauland.com/

Leave a comment