Clip được quay từ acc : S4.Cuaghe
Nhóm thực hiện: Cộng đống web game Dragon Ball Z Việt Nam
FaceBook:

Nguồn:https://gameauland.com/

Leave a comment