Clash of clans việt xin giới thiệu 1 mẫu xếp base hall 11 thủ tốt, chống war 3 sao hot nhất 2019
Xem thêm tại :
Tham gia group COC :

Nguồn:https://gameauland.com/

3 Comments

 • MQK Gaming
  Posted March 13, 2020 2:17 am

  Làm sao để có cái map đó vậy ạk

 • Chồn Tv Vinh2
  Posted March 13, 2020 2:17 am

  Chào ngày mới

 • Kiểm Duyệt
  Posted March 13, 2020 2:17 am

  Helo anh vương

Leave a comment